Toezicht

mmouse
arrow

Scroll omlaag

Toezicht

Het bevoegd gezag van de Stichting wordt gevormd door een toezichthoudend deel, bestaande uit 5 personen en een dagelijks directeur-bestuurder.

Het organogram van de organisatie ziet er als volgt uit:

image

Daarnaast bestaat het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO). Van elk van de genoemde gemeenten wordt er blijvend toezicht gehouden op de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in onze regio.