Personeelsbeleid

Kwaliteit ontwikkelen

image

Onderwijsontwikkeling en personeelsontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden. Goed personeelsbeleid is van belang voor het realiseren van de onderwijsinhoudelijke agenda. Akkoord!-PO wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgen en een goed werkgever zijn. Randvoorwaardelijk voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs is kwalitatief hoogwaardig personeel. Dit kan gerealiseerd worden door voortdurend te investeren in onze medewerkers, hen ruimte te bieden voor persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap hierin te stimuleren. Daarnaast is een open en positieve werksfeer van groot belang voor het dagelijkse welbevinden van de medewerkers.

Het zijn en blijven van een aantrekkelijke en onderscheidende werkgever waar medewerkers zich graag aan willen verbinden en trots op zijn. Randvoorwaardelijk hiervoor is het zorgen voor – en behouden van - voldoende kwalitatief en kwantitatief personeel. Deze elementen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de onderwijskwaliteit hoogwaardig blijft.

Middels goed werkgeverschap profileren wij ons als onderscheidende onderwijswerkgever voor huidige en (potentiële) nieuwe collega’s. Onder goed werkgeverschap verstaan we onder andere het bieden van een professionele en stimulerende werkomgeving waar ruimte is voor ontwikkeling en kwalitatieve verbindingen. Goed werkgeverschap leidt tot goed werknemerschap en omgekeerd. Door onder andere in te zetten op duurzame inzetbaarheid en het creëren van een optimaal werkvermogen wordt de inzetbaarheid van medewerkers vergroot welke bijdraagt aan een betere onderwijskwaliteit.