mmouse
arrow

Scroll omlaag

PRIMAIR OPENBAAR

Akkoord! is een lerende organisatie met een duidelijk, eigen gezicht; zowel in handels- en werkwijze als in visie en missie. Als overkoepelende stichting voor de aangesloten basisscholen streeft Akkoord! dagelijks naar het realiseren van een lerende, op ontwikkeling gerichte omgeving. Alle scholen profileren zich duidelijk als openbare scholen, hetgeen wil zeggen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Alle ouders en kinderen ziet Akkoord! als gelijkwaardig, ongeacht godsdienst, achtergrond of afkomst. Vernieuwend onderwijs, in samenwerking met betrokkenen én omgeving en sfeervolle leef- en leergemeenschappen zijn pijlers die Akkoord! in het beleid en de aanpak nastreeft. Het motto ‘niet apart, maar samen’, staat hierbij altijd centraal.


OVER ONS
image
image

DAAROM AKKOORD!

Op 8 januari 2020 organiseerde Akkoord! voor alle medewerkers een inhoudelijke bijeenkomst met een feestelijk tintje! "Waarom Akkoord? ... DAAROM AKKOORD!".

Klik hier voor de poster achteraf gemaakt. Akkoord!-medewerkers kunnen doorklikken naar foto's van die bijeenkomst én naar het gepresenteerde 'openbaar-onderwijs-gedicht'.

image

NEDERLAND VAN MORGEN

begint vandaag met structureel kiezen voor primair onderwijs!

Akkoord! stuurde een open brief aan minister Slob: klik hier

En twee posters brengen onze boodschap ook duidelijk naar voren:

Poster 1

Poster 2

image

DE SCHOLEN

Het kloppend hart van Akkoord! zijn de 9 basisscholen, verspreid over diverse gemeentes in de directe omgeving. Uitgangspunt van de scholen is dat elk mens uniek is en dat er juist vanuit de verschillen tussen mensen een krachtige leeromgeving gecreëerd kan worden. Elke school heeft een eigen, herkenbare identiteit en neemt een prominente rol in de maatschappij in. Diversiteit wordt gestimuleerd binnen iedere school, evenals onderlinge samenwerking. Zo vormen De Koperwiek, De Samensprong, De School, Harlekijn, De Krullevaar, De Omnibus, De Toermalijn, De Triolier en Het Maasveld de kern van Akkoord! en streven zij samen naar de gezamenlijke waarden van onze stichting.

Lees meer
image

WERKGEVER

Als stichting hecht Akkoord! niet alleen veel waarde aan het realiseren van een optimale leeromgeving voor de leerlingen, maar ook voor alle collega’s. Het doel is om iedereen (zowel leerling als leerkracht) de ruimte te bieden om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te benutten. Binnen Akkoord! wordt talent de ruimte geboden; ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling, voor het verder leren en groeien als leerkracht en als individu.

Lees meer
image

DE GMR

Elke basisschool in Nederland heeft een eigen MR, een MedezeggenschapsRaad. Binnen Akkoord! wordt er hoofdzakelijk op bovenschools niveau gewerkt. Daarom heeft Akkoord! een eigen GMR, een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. Zij houden zich bezig met het beleid op bovenschools niveau; zaken die álle 9 scholen van de stichting aangaan. Om een brede scope te behouden kent de GMR een diverse samenstelling van o.a. ouders, leerkrachten en de algemeen directeur.

Lees meer

SAMEN STERK

Samen staat men sterker dan alleen, een gedachtegoed dat perfect past in de denkwijze van Akkoord! Daarom is Akkoord! trots op haar scholen, op alle medewerkers en op de samenwerking binnen onze stichting én met onze samenwerkingspartners.