Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

mmouse
arrow

Scroll omlaag

DE GMR

Elke basisschool in Nederland heeft een MR (= MedezeggenschapsRaad). Deze MR bestaat uit ouders en personeel en zij praten met de directeur van de basisschool over (beleids) zaken, die alleen die specifieke basisschool aangaan.

Bij Stichting Akkoord! zijn negen openbare basisscholen aangesloten. Negen basisscholen met elk een eigen MR.

image

De GMR (= Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerlei zaken die alle negen scholen van de Stichting Akkoord! aangaan.

Bijvoorbeeld:
- instemming op het gebied van: algemene onderwijskundige doelstellingen; sponsoring; beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid
- adviesbevoegdheid m.b.t. meerjarig financieel beleid; huisvesting en onderhoud; verdeling / besteding van middelen

De GMR vergadert ongeveer 10 keer per schooljaar. De vergaderingen worden gehouden op OBS Harlekijn.

De GMR bestaat uit 8 personen: 4 ouders en 4 personeelsleden.

De GMR heeft de directeur-bestuurder als gesprekspartner namens het bestuur van de Stichting Akkoord!.

image

wie zijn wij

De GMR van Akkoord! bestaat uit 8 personen en kent een diverse samenstelling. In de GMR zijn 4 ouders betrokken, 4 personeelsleden van Akkoord! en de directeur bestuurder. Hij is voor de GMR de gesprekspartner namens het volledige bestuur van Akkoord!. Als GMR wordt er gemiddeld 10 keer per schooljaar ('s avonds) vergaderd.

image

wat doen wij

Beleid op bovenschools niveau; dat is waar onze GMR zich mee bezighoudt. Hieronder verstaat Akkoord! diverse zaken die betrekking hebben op álle 9 de scholen binnen de stichting. Onderwerpen zoals instemming op het gebied van algemene onderwijskundige doelstellingen, sponsoring, beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid passeren met regelmaat de revue. Daarnaast heeft de GMR een adviesbevoegdheid m.b.t. meerjarig financieel beleid, huisvesting & onderhoud en de verdeling/besteding van de beschikbare middelen.

MEEDOEN IN ONZE GMR?

Wilt u graag meer weten over de GMR, haar functie of wilt u een bijdrage leveren in dit adviesorgaan?

Neem dan - via Akkoord! - contact met ons op; wij vertellen u graag meer over de werkwijze en mogelijkheden om onderdeel te worden van dit team!